پایگاه خبری قم نيوز 20 مهر 1396 ساعت 13:00 http://qomnews.ir/news/54751/فراهم-سازي-امكان-احداث-مسكن-صورت-هبه-زمين-سوي-خيران -------------------------------------------------- مدير تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد امام خميني استان قم مطرح كرد عنوان : فراهم‌سازي امكان احداث مسكن در صورت هبه زمين از سوي خيران -------------------------------------------------- قم نیوز: مدير تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد امام خميني استان قم گفت: در صورت هبه زمين از سوي خيران اين آمادگي وجود دارد كه در ادامه نقشه‌ها تهيه و اعتبار آنها تأمين شود. متن : به گزارش قم نیوز یوسف رشیدی در قم، با اشاره به امور انجام شده در بخش مسکن اظهار کرد: مساعدت استان قم برای خرید مسکن نسبت به کشور بی نظیر است و این امر در سایه همکاری مدیرکل کمیته امداد قم و جذب مشارکت های مردمی برای استان قم روی داده است. وی خاطرنشان کرد: این اداره در سال های گذشته بحث احداث مسکن را بر عهده داشت که زمینی از سوی اداره مسکن و شهرسازی واگذار می شد و وظیفه اداره دریافت زمین، تهیه نقشه و نظارت بر اجرای پروژه و واگذاری کار به پیمانکار و در نهایت تکمیل و تحویل ساختمان به مددجویان بود. مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی استان قم با اشاره به تغییر سیاست ها در بحث خرید مسکن و افزایش سرانه مساعدت بابت خرید مسکن گفت: برای اینکه مشکلی برای مددجو در بحث خرید ایجاد نشود این اداره نظارت بر خرید مددجو، کنترل اسناد مالکیت و بحث کنترل قیمت ها را انجام می دهد و در نهایت در زمینه انتقال سند به نام مددجو با مشارکت واحد حقوقی کار انجام می شود. وی با اشاره به تعمیرات مسکن و ساختمان گفت: با توجه به درخواست ها وظیفه این بخش بازدید و احصای تعمیرات مورد نیاز ساختمان است که بر این اساس تعیین سرانه و اقدام برای تعمیرات مورد نیاز ساختمان ها صورت می گیرد. رشیدی عنوان کرد: سیاست های سال گذشته کمیته امداد امام خمینی بحث احداث مسکن بود زیرا اداره مسکن و شهرسازی در قالب مسکن مهر زمین ها را به ارگان ها و سازمان ها واگذار می کرد و کمیته امداد امام خمینی نیز مستثنی نبود و با وجود پیگیری های سال گذشته و ابتدای سال زمینی از سوی مسکن و شهرسازی واگذار نشد. وی خاطرنشان کرد: اگر مسکن و شهرسازی بتواند زمین هایی به صورت پراکنده واگذار کند کمیته امداد امام خمینی این آمادگی را دارد که با مشارکت خیران و اعتبارات دولت این ساختمان ها را احداث کند و به مددجویان تحویل دهد. مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی استان قم با اشاره به خیرانی که قصد هبه زمین دارند گفت: این آمادگی وجود دارد که زمین ها را واگذار کنند و در ادامه نقشه ها تهیه و اعتبار آنها تأمین شود و در نهایت پس از احداث مسکن در اختیار افراد نیازمند قرار می گیرد. وی یادآور شد: برخی از خیران ساختمان ساخته شده دارند که امکان دریافت و استفاده از آن در راستای کمک به مسکن نیازمندان کمیته امداد فراهم است. انتهای پیام / 136