پایگاه خبری قم نيوز 16 فروردين 1396 ساعت 6:00 http://qomnews.ir/gallery/47059/1/گزارش-تصویری-باران-طراوت-بهاری-شهر -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: باران و طراوت بهاری در شهر -------------------------------------------------- قم نیوز: در آغاز فصل جدید، بوی باران و قطرات آن روی برگ درختان شهر، طراوت بهار را به شهر ارزانی داشته است. متن :