پایگاه خبری قم نيوز 22 دی 1398 ساعت 10:27 http://qomnews.ir/news/85168/هدف-سلطان-قابوس-زندگی-کریمانه-شأن-عمانیون -------------------------------------------------- عنوان : «هدف سلطان قابوس، زندگی کریمانه و در شأن برای عمانیون بود» -------------------------------------------------- یکی از شخصیت های تأثیرگذار اباضی معاصر در عمان، سلطان قابوس می‌باشد. از زمانی که ایشان زمام حکومت را در عمان به دست گرفته، این کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. در این گفتگو به گوشه ای از شخصیت فردی، اجتماعی سلطان قابوس از زبان حجت الاسلام دکتر ابراهیم قاسمی فارغ التحصیل دانشگاه ادیان و مذاهب و کارشناس مسائل اباضیه و عمان اشاره می کنیم. متن : به گزارش قم نیوزیکی از شخصیت های تأثیرگذار اباضی معاصر در عمان، سلطان قابوس می باشد. از زمانی که ایشان زمام حکومت را در عمان به دست گرفته، این کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. در این گفتگو به گوشه ای از شخصیت فردی، اجتماعی سلطان قابوس از زبان حجت الاسلام دکتر ابراهیم قاسمی فارغ التحصیل دانشگاه ادیان و مذاهب و کارشناس مسائل اباضیه و عمان اشاره می کنیم. 1.به عنوان اولین سوال لطفا در خصوص شخصیت فردی و اجتماعی سلطان قابوس بفرمایید. نام ایشان قابوس بن سعید بن تیمور آل سعید است. وی در 18 شوال 1359 ق مصادف با 18 نوامبر1940م در شهر صلاله در استان ظفار به دنیا آمد. وی هشتمین سلطان از نسل امام احمد بن سعید، مؤسس نخستین از خاندان آل بوسعید می باشد. وی دوران کودکی را در زادگاهش صلاله به یادگیری مباحث مقدماتي زبان عربی و دین مبین اسلام گذراند. دوران زندگی پیش از سلطنت سلطان قابوس به چهار مرحله تقسیم می شود، مرحله اول هنگامی است که وی در سن 16 سالگی به دستور پدرش به انگلستان فرستاده شد و به مدت دو سال در فرهنگستان نظامی سلطنتی سندهرست آموزش دید. مرحله دوم هنگامي است كه در یک مسافرت گردشی و آموزشی در ارتش پیاده هنگ زرهی انگلیس خدمت کرد. وی سپس در مرحله سوم در تشکیلات ستاد ارتش آلمان غربی نیز به خدمت پرداخت. سلطان قابوس پس از بازگشت از آلمان و در مرحله چهارم دوره علوم مدیریت حکومتی را در انگلستان گذراند. وی بعد از گذراندن این مراحل چهارگانه در زندگی خود، سه ماه را به جهانگردی پرداخت و بالاخره در سال 1383ق مصادف با 1964م به شهر خود صلاله در عمان بازگشت. ایشان بعد از بازگشت به وطن خود عمان، به مدت شش سال به پژوهش در دین اسلام و همچنین تاریخ و تمدن و مردمشناسی عمان پرداخت که البته این کار وی به تاکید پدرشان بوده است. وی همچنین در این فرصت شش ساله، به مطالعه آثار و افکار سیاسی و فلسفی متفکرانی که در شکل گیری فکر و مبانی نظری عالم نقش به سزایی داشته اند، پرداخت. در سال1970م و پس از برکناری پدرش سلطان سعید بن تیمور آل بوسعید از پادشاهی، قابوس به جای پدرش بر مسند حکومت نشست. وی پس از تکیه زدن بر مسند، لقب سلطان قابوس بن سعید سلطان عمان را گرفت و از شهر صلاله به مسقط نقل مکان کرد. ایشان زمانی حکومت عمان را به دست گرفت که عمان زیر فشار فقر و عقبماندگی شدیدی قرار داشت و جنگ های داخلی بر علیه پدرش به اوج خود رسیده بود، ولی سلطان قابوس توانست به کمک مستشاران خارجی و همچنین درآمدهای نفتی، آتش این جنگ ها را بعد از پنج سال خاموش و ارکان حکومت را محکم کند و قدمهایی را برای وضع نظام کلی و اساسی كشورش بردارد. 2.به نظر حضرتعالی سلطان قابوس به دنبال چه بود؟ سلطان قابوس برخلاف برخی از رهبران تنها به آمال و آرزوها تکیه نمیکند بلکه در مقام عمل پروژه های تکامل یافته ای را که به دنبال نوسازی است و تکیه بر قوانین قبلی حکومت دارد، پایه ریزی می کند. مثلا ایشان با سفرهای متعدّد و دانستن انگیزه مخالفان پدرش، توانست خودش را به عنوان جایگزین مناسبی برای پدرش در سطح جامعه و بین گروه هایی که با هم در حال نزاع بودند، مطرح کند و بین سنت و مدرنیته جمع کند. از این رو در یک سخنرانی بیان کرد: ان هدفنا السامی هو اعادۀ امجاد بلادنا السالفه، هدفنا ان نری عمان و قد استعادت حضارتها الافلۀ و قامت من جدید و اختلت مکانتها العظیمۀ بین شقیقاتها العربیات فی النصف الثانی من القرن العشرین و ان نری العمانی یعیش علی ارضه سعیدا و کریما. هدف قابوس، زندگی کریمانه و در شأن برای عمانیون بود، از این رو با استفاده از منابع مالی و درآمدها مخصوصا نفت شروع به امور زیربنایی و احداث مدارس و بیمارستان و راه های آسفالت و دیگر موارد کرد که در این مسیر هم بسیار موفق بوده است. از آنجا که سلطان قابوس بازیهای سیاسی و پیمان های قبیله ای در عمان را میدانست، ارتباط مستقیمی با سران قبایل گرفت و چهره به چهره با آنان صحبت کرد و از خواستههای آنان مطلع گردید. سلطان قابوس با اینکه هدفش حرکت از حالت قدیم به دوره جديد بود ولی تأکید بر اصالت اصلی عمان داشت؛ از این رو پروژه های سنگینی را برای سندسازی فرهنگ و تمدن و محیط زیست پايه ريزي كرده و از پروژههایی که با این موضوعات باشد،حمایت های ویژه ای می کند. 3.سیاست خارجی سلطان قابوس را چطور ارزیابی می کنید؟ سیاست ایشان مبتنی بر بی طرفی و عدم دخالت در نزاع های بین همسایگان و دولتهای بیگانه است. وی خاستگاه این سیاست را قاعده لا ضرر و لا ضرار می داند. از این رو با همه دولت ها اعم از دولت های عربی یا غیر عربی رابطهی دوستانه برقرار کرده است و در تمامی مجامع بینالمللی حضور دارد. سلطان قابوس به خاطر ایمان به جمله: من یتدخل ـ علی المستوی الدولی ـ فی شأن لیس من شأنه کانما ینعق فی واد غیر وادیه حکومتش شبه عزلت سیاسی است و توانسته با این سیاست عمان را به یک کشور آرام در منطقه و جهان تبدیل کرده است. 4.سلطان در خصوص سیاست اقتصادی چه چیزی را دنبال می کردند؟ سیاست اقتصادی سلطان قابوس در مواردی خود را نشان میدهد که مهمترین آنها عبارت است از: الف) عمانی سازی و بومی سازی: این مورد چندین مصداق دارد که شاخصترین آنها عبارتاند از: 1.یک سری از کارها ویژه عمانی ها می باشد، از جمله تاکسیرانی، فروشگاههای مواد غذایی، پلیس و ارتش، پست و دفتر اسناد رسمی، استقبال در شرکت ها و مؤسسات و خیاطی در بعضی از شهرها. 2. استخدام نیروهای کار عمانی به صورت قرارداد پیمانی برابر با نیروهای غیر عمانی در شرکتها و تقدیر از شرکتهایی که این قانون وزرات کار را رعایت می کنند. 3.فرستادن عمانی ها به خارج از مرزها برای یادگیری مهارتهایی که در عمان برای آن خلاء وجود دارد، مثلا فرستادن به امریکا و انگلستان و استرالیا و همچنین مصر. 4.جلوگیری از به کارگیری غیر عمانی در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی مگر هنگامی که در آن مسئولیت متخصّصی از عمان نباشد. از اینرو، دولت قبل از استخدام از سازمان ثبت نسبت به تخصّص افراد استعلام می کند. ب) گردشگری: با اینکه هوای عمان در بیشتر ماهها گرم است ولی آماده سازی زیرساخت های گردشگری و نقشه جامع گردشگری یکی از کارهایی است که به دستور سلطان قابوس انجام گرفته است. تبدیل عمان به یک منطقه وي ژه گردشگری مخصوصا در زمانی که سفر عربها به اروپا و امریکا بعد از یازدهم سپتامبر بسیار مشکل شده است، میتواند یک سیاست اقتصادی بسیار خوب باشد. ج) سرمایه گذاری: می توان گفت که در بحث سرمایه گذاری عمان بعد از دبی رتبه اول را در منطقه به خود اختصاص داده که بارزترین مکان در بحث سرمایه گذاری در عمان، شهر زرقاء است. د) بورس: پیشرفت معاملات در بورس به شکلی محسوس در عمان دیده میشود به گونهای که در مقطعی از تاریخ، فقط 100 سهم معامله میشد در حالی که اکنون این میزان به حدود 1000 سهم رسیده است. از فرصتی که در اختیار بنده و این خبرگزاری قرار دادید صمیمانه سپاسگزارم. انتهای پیام/ 110