حريق انبار ضايعات شهرك صنعتي شكوهيه قم اطفاء شد

روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم , 24 تير 1396 ساعت 12:20

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قم خبر اطفاع حريق انبار ضايعات شهرك صنعتي شكوهيه را اعلام كرد.


به گزارش قم نیوز، امير طيبي نژاد با اشاره حريق يك واحد انبار ضايعات در شهرك صنعتي شكوهيه اظهارداشت: صبح روز شنبه با اعلام يك حريق در واحد صنعتي عوامل آتش نشاني شهرك صنعتي در محل حاضر و نسبت به كنترل حريق و جلوگيري از سرايت آن به واحدهاي كناري آن اقدام كردند.

وي افزود: با توجه به اينكه اين واحد بعنوان انبار ضايعات مورد استفاده قرار مي گرفت گفت: مواد ضايعات فراواني از مشتقات پتروشيمي در آن نگهداري مي شد كه سبب ايجاد آتش زياد و به سبب آن دود فراوان شده بود.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم افزود: در لحظات اوليه حضور آتش نشاني شهرك صنعتي، موضوع به اطلاع سازمان آاتش نشاني قم رسيد و اين سازمان همچون گذشته با تمام امكانات و ظرفيت خود به كمك آتش نشاني شهرك صنعتي شتافت و تا پايان اطفاء در محل حضور و اقدامات لازم را از جمله آب رساني، امداد، اطفاء، كف رساني و  لكه گيري انجام دادند.

وي با تقدير از عوامل اورژانس، هلال احمر و ستاد حوادث غير مترقبه استان كه بلافاصله و با هدف نياز احتمالي در محل حاضر شده بودند تصريح كرد: همانگونه كه مشخص است در برابر حريق آن چيزي كه اهميت دارد ابتدا پيشگيري و سپس اقدامات اوليه در برابر آن است كه در دو بخش اين مسووليت و جايگاه ويژه مسوولان واحد صنعتي را مشخص مي كند كه مي بايست ابتدا نسبت به ايجاد تجهيزات لازم و رعايت قوانين ساخت وساز و ايمني كار را رعايت كنند.

طيبي نژاد با بيان اينكه بيشتر حوادث در سطح واحدهاي صنعتي ناشي از عدم رعايت ضوابط ايمني و بخصوص ايمني در برابر حريق و عدم رعايت استانداردهاي ساخت وساز است بيان داشت: مديريت HSEE شهرك هاي صنعتي قم به صورت دوره اي به كليه واحدهاي صنعتي پر خطر و حتي واحدهاي در حال ساخت مشاوره ها و اخطارهاي لازم را مي دهد ولي اين خود واحدها هستند كه مي بايست نسبت به ايجاد بسترهاي لازم در اين بخش اقدام كنند.

وي با تقدير از سپاه كه بمنظور پشتيباني از عوامل آتش نشاني اقدام به ارسال تانكره اي آبرسان به محل كرده بود بيان داشت: همانگونه كه مشخص بود خوشبختانه واحد فوق فاقد فعاليت بوده و بعنوان انبار مورد بهره برداري قرار مي گرفت و هيچ نيروي انساني درآن فعاليت نداشت لذا تلفاني را نيز نداشتيم و دود فراوان حاصله از حريق مواد ضايعاتي بود.


انتهای پیام / 136


کد مطلب: 50872

آدرس مطلب: http://qomnews.ir/news/50872/حريق-انبار-ضايعات-شهرك-صنعتي-شكوهيه-قم-اطفاء

قم نیوز
  http://qomnews.ir