مدير تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد امام خميني استان قم مطرح كرد

فراهم‌سازي امكان احداث مسكن در صورت هبه زمين از سوي خيران

خبرگزاری فارس , 20 مهر 1396 ساعت 13:00

قم نیوز: مدير تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد امام خميني استان قم گفت: در صورت هبه زمين از سوي خيران اين آمادگي وجود دارد كه در ادامه نقشه‌ها تهيه و اعتبار آنها تأمين شود.به گزارش قم نیوز یوسف رشیدی در قم، با اشاره به امور انجام شده در بخش مسکن اظهار کرد: مساعدت استان قم برای خرید مسکن نسبت به کشور بی‌نظیر است و این امر در سایه همکاری مدیرکل کمیته امداد قم و جذب مشارکت‌های مردمی برای استان قم روی داده است.
وی خاطرنشان کرد: این اداره در سال‌های گذشته بحث احداث مسکن را بر عهده داشت که زمینی از سوی اداره مسکن و شهرسازی واگذار می‌شد و وظیفه اداره دریافت زمین، تهیه نقشه و نظارت بر اجرای پروژه و واگذاری کار به پیمانکار و در نهایت تکمیل و تحویل ساختمان به مددجویان بود.
مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی استان قم با اشاره به تغییر سیاست‌ها در بحث خرید مسکن و افزایش سرانه مساعدت بابت خرید مسکن گفت: برای اینکه مشکلی برای مددجو در بحث خرید ایجاد نشود این اداره نظارت بر خرید مددجو، کنترل اسناد مالکیت و بحث کنترل قیمت‌ها را انجام می‌دهد و در نهایت در زمینه انتقال سند به نام مددجو با مشارکت واحد حقوقی کار انجام می‌شود.
وی با اشاره به تعمیرات مسکن و ساختمان گفت:‌ با توجه به درخواست‌ها وظیفه این بخش بازدید و احصای تعمیرات مورد نیاز ساختمان است که بر این اساس تعیین سرانه و اقدام برای تعمیرات مورد نیاز ساختمان‌ها صورت می‌گیرد.
رشیدی عنوان کرد:‌ سیاست‌های سال گذشته کمیته امداد امام خمینی بحث احداث مسکن بود زیرا اداره مسکن و شهرسازی در قالب مسکن مهر زمین‌ها را به ارگان‌ها و سازمان‌ها واگذار می‌کرد و کمیته امداد امام خمینی نیز مستثنی نبود و با وجود پیگیری‌های سال گذشته و ابتدای سال زمینی از سوی مسکن و شهرسازی واگذار نشد.
وی خاطرنشان کرد:‌ اگر مسکن و شهرسازی بتواند زمین‌هایی به صورت پراکنده واگذار کند کمیته امداد امام خمینی این آمادگی را دارد که با مشارکت خیران و اعتبارات دولت این ساختمان‌ها را احداث کند و به مددجویان تحویل دهد.
مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی استان قم با اشاره به خیرانی که قصد هبه زمین دارند گفت: این آمادگی وجود دارد که زمین‌ها را واگذار کنند و در ادامه نقشه‌ها تهیه و اعتبار آنها تأمین شود و در نهایت پس از احداث مسکن در اختیار افراد نیازمند قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: برخی از خیران ساختمان ساخته شده دارند که امکان دریافت و استفاده از آن در راستای کمک به مسکن نیازمندان کمیته امداد فراهم است.

انتهای پیام / 136
 


کد مطلب: 54751

آدرس مطلب: http://qomnews.ir/news/54751/فراهم-سازي-امكان-احداث-مسكن-صورت-هبه-زمين-سوي-خيران

قم نیوز
  http://qomnews.ir