۰
آیت الله اعرافی در یادواره شهدای مدرسه الهادی(ع):

حوزه انقلابی در پیچ تاریخی وتحولات ماندگار دارای درک وحضور است

قم نیوز: ما بایددر فقه،کلام، تفسیر و همه شاخه های معرفتی اسلامی قوی و بالنده تر شویم و این پیوست تمدنی و انقلاب تمدنی اسلامی را که امام راحل شروع کردند و امروز رهبری آن را ادامه می دهند را بیش از پیش تقویت کنیم.
حوزه انقلابی در پیچ تاریخی وتحولات ماندگار دارای درک وحضور است
حوزه انقلابی در پیچ تاریخی وتحولات ماندگار دارای درک وحضور است
به گزارش قم نیوز آیت الله اعرافی در مراسمی که به مناسبت بیست ویکمین یادواره شهدای روحانی مدرسه الهادی قم در نمازخانه این مدرسه برگزار شد، در تشریح الزامات حوزه انقلابی گفت: : حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که در پیچ تاریخی و تحولات ماندگار تاریخ دارای درک ، هوشیاری وحضور است؛ حوزه آگاه و رشید حوزه ای است که در یک حادثه بزرگی مثل دفاع مقدس این جور سخاوتمندانه فرزندان رشید خودش راتقدیم اسلام می کند و برای انقلابی که یک نقطه عطف از تمدن تاریخ بشر است نقش ایفا می کند.

وی گفت: بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال1948میلادی متفقین نقشه عالم را روی میز گذاشتند وقرار گذاشتند که  دنیا را درقالب آن نقشه تقسیم کنند به تدریج دنیا به دو بلوک شرق وغرب تقسیم شد و به بدین ترتیب مستکبرین جهان را بین خودشان تقسیم کردند ومبنای این تقسیم هم سیطره برجهان وحاکم کردن تمدن مادی غرب بود.

آیت الله اعرافی خاطر نشان ساخت: مهمترین پیام شهدا این است که آن مشعل معرفتی واندیشه ای وتمدنی انقلاب اسلامی با پیشگامی متفکرین واندیشمندان وحوزه باید بماند ورشد کند واین اقتضائاتش خیلی زیاد است، بخشی از آن اقتضائات روح جهادی وحماسی است وبخش دیگر آن اقتضائات فکری ومعرفتی است .

امام جمعه قم گفت: ما بایددر فقه،کلام، تفسیر وهمه شاخه های معرفتی اسلامی قوی و بالنده تر شویم واین پیوست تمدنی و انقلاب تمدنی اسلامی را که امام راحل شروع  کردند و امروز رهبری آن را ادامه می دهند را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی افزود: اعتماد به نفس و امید به آینده و باور به این آرمانهای بلند باید در نسل جوان حوزه در هر بخشی که هستند موج بزند، طلاب جوان باید مردهای این میدان باشند واین راه راهی است که فراز وفرود زیادی دارد ولی امام به ما آموخت که کارهای بزرگ و ناشدنی با سعی و پشتکار و توکل برخدا شدنی است و امروزه خوشبختانه در ذات حوزه سرمایه بزرگی است که می تواند آن کارهای بزرگ را رقم بزند.

مدیر حوزه های علمیه در پایان ضمن تأکید بر اینکه نسل جوان حوزه باید خودش را مانند شهدا در میدان رزمی بدانند افزود: نسل جوان حوزه باید خودش را مانند این شهیدان در میدان رزمی بدانند که امروز سخت تر از آن زمان است وبرای آینده شخصیت خود را آماده کنند تا بتواند این اهداف را تحقق ببخشند؛ باید به آینده امید داشت واین وصیت و فرصت بزرگی است که شهدا تقدیم ما کردند ؛ امام چیزی را به ما آموخت که  برخی بزرگان ما هم آن را باور نمی کردند.

مشروح سخنان مدیر حوزه های علمیه در این یادواره را در ذیل بخوانید :

بعد ازپایان جنگ جهانی دوم در سال1948میلادی در این جنگ آلمان با رهبری هیتلر باهمراهی ایتالیا وژاپن وبرخی دیگراز کشورها وارد یک جنگ تمام عیارشد برای سرزمین گشایی وتسلط بر دنیا و در برابر آن بعدازآن همه پیروزیهای که داشتند یک جبهه متفقین شکل گرفت که انگلیس آمریکا وفرانسه روسیه در کنار هم یک جبهه ای آراستنددربرابرهجمه بسیاروسیعی که هیتلر واتباع آن ایجاد کرده بودند این جنگ نزدیک به چهار سال طول کشید به تناسب جمعیت آن زمان تلفات بسیا سنگینی داشت تقریبا همه کشورهای دنیا درگیر شدند ونهایتا متفقین در جنگ جهانی دوم پیروز شدند بعد ازجنگ جهانی دوم متفقین نقشه عالم را روی میز گذاشتند وقرار گذاشتند که این دنیا را درقالب آن نقشه راتقسیم کنند به تدریج هم دنیا به دو بلوک شرق وغرب تقسیم شد واین مجموعه جهان را بین خودشان تقسیم کردند ومبنای این تقسیم هم سیطره برجهان وحاکیت تمدن مادی جدیدی که در غرب بود وخیلی هم پیشرفت کرد.اهداف آنها فقط اهداف اقتصادی نبود کاملا یک مبنای تمدنی جدید غربی درکنارپیشرفتهای طبیعی ومادی وعلمی ازیک روحی برخودار بود که اهریمنی وسیطره گری بود واینهابا این روح وآن ابزارها در فردای پیروزی در جنگ جهان را بین خودشان تقسیم کردند وسیاستشان هم سیاست استعماری درهمه اضلاع وابعاد بود پیزی که همچنان هم ادامه دارد آنقدر این نقشه ها را دقیق وجامع طراحی کردند که عمق نفوذ استعماریشان طوری بوده که تازبان وفرهنگ وتمام هویت کشورهای جهان را جولان گاه نفوذخودشان قرار دادند.

از بعدازجنگ جهانی دوم تا الان فقط آمریکا صد جنگ برپا کرده است در فاصله حدود هفتاد سال و تصرفاتی که اینها در کشورهای دنیا کردند قابل وصف نیست نمونه اش درکشورهای افریقایی است اینها همه واقعیتهای است که امروزوفردای حوزه باید به آن بیندیشد بعد آمدند در حوزه زبان وفرهنگ فقه در همه حوزه ها درکشورهای آفریقای تصرف کردند این قاره را این پنج کشور بین خودشان تفسیم کردند که پنج کشور افریقایی زبان رسمی آنها فرانسوی است تمام رهنگ وزبانهای بومی آنها را گرفتند واینها نقشه های بود که بعد از جنگ جهانی دوم کشیده بودندمثلا ترکیه امروز رابطه اش از میراث گذشته اش قطع شده است همان چیزی که در زمان رضاخان هم تصمیم داشتند در ایران انجام دهندواین قم وعلما بودند که در مقابل این خط وتفکر ایستادند ومقاومت کردند ولی درکشورهای جنوب شرقی وهند وخیلی از کشورهای دیگرکه زبانشان فارسی بود را تصرف کردند.

پس از جنگ جهانی دوم متفقین با یک هدف استعماری با همه ابزارهای پیشرفت که در خدمت گرفتند و جهان را غارت کردند در جلسه ای که در خدمت حضرت آقا بودیم فرمودند که بعد از جنگ جهانی دوم جهان اسلام کجا بود؟جهان اسلامی که امروز پنجاه و چهار کشوردر مهمترین مناطق سوق الجیشی عالم قرار دارد در غرب آسیا ومناطق دیگر مهمترین کانال  آبهای آزاد دنیا را دراختیار دارد 60تا 70درصد انرژی جهان را دراختیار داردبیش از یک ونیم میلیلارد جمعیت دارد.این جهان اسلام بعداز جنگ جهانی دوم در سال 1948میلادی هیچ جا نبود در یک پیچ تاریخی ونقطه عطف تاریخی جهان اسلام غائب بود وحظور نداشت در یک لحظه وپیچ تاریخی غیبت جهان اسلام نتیجه اش این شد که هنوز هم که هفتاد سال از جنگ جهانی دوم گذشته همچنان دنیا در چنگال همان پیروزهای در جنگ است واگر نبود انقلاب اسلامی وشهدای سر افراز ما ومقاومت هشت ساله ملت بزررگ ایران در دفاع مقدس تمام عالم همچنان مال آنها بود غیبت جهان اسلام وحوزه وعالمان دین دراین نقطه عطف تاریخی گاهی دهها سال سرنوشت عالم را طوری دیگر میکند وبه یک سمت دیگری می برد در آن پیچ تاریخی حوزها مراکز دینی همه غائب از صحنه بودند میدان وصحنه در دست بازیگرانی بود که فکر وطرح ونقشه اش را شما می دانید .این معنای آن پیچ تاریخی است که اهل سایت وحضرت آقا روی آن تاکید دارندنقش آفرینی در نقطه های عطف  این آن وظیفه مهم تمدنی حوزه های علمیه است از طرفی هم حوزه های ما ملت های ما کشورهای اسلامی ازهمه فرق ومذاهب در یک حادثه بزرگ غائب از صحنه بودند نتیجه این بود که یک قرن عالم به دست فکر وطرح واندیشه ونقشه دیگرانی با این اوضاع که می بینید طراحی واداره شد.

این یعنی شناختن فرصت ویا نشتاختن فرصت ما در جلسه شهدائی اجتماع کردیم در شهری هستیم که پنجاه سال قبل شخصیتی از دل حوزه بر خواست که در یک شرایط بسیار مهم تاریخی فرصت را شناخت وفرصت را ساخت این دو چیز است یکی فرصت شناسی ودیگری فرصت سازی است وامام این فرصت شناسی و فرصت سازی را داشت وبا یک حرکت بزرگ خودش به نام انقلاب اسلامی جهان را تغییر داد.

انقلاب اسلامی ریشه درمشروطه ندارد البته ارزش آنها را نیز قائل هستیم اما ذات وهویت انقلابی که شهدای ما پیشگامان آن بودند ومعماران آن این شهیدانی بودند که به خاطر یاد ونام آنها اینجا جمع شدیم بیش از آنکه با مشروطه ونهضت نفت ملی رابطه داشته باشد با عاشورا وبدر رابطه داشتند حتی علمای بزرگی در آن نقش بزرگی ایفا کردند ولی عیار انقلاب اسلامی ذات وهویت انقلاب اسلامی ازمقوله ای غیر ازآنها است ودر یک نقطه عطف همه این جرقه زده شدنتیجه این بخش این است که حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که در پیچ تاریخی وتحولات ماندگار تاریخ دارای درک وهوشیاری وفهم وحضوراست وحوزه آگاه ورشید حوزه ای است که در یک حادثه بزرگی مثل دفاع مقدس این جور سخاوتمندانه فرزندان رشید خودش راتقدیم اسلام کردوبرای انقلابی که یک نقطه عطف از تمدن تاریخ بشر است نقش ایفا کردودر ادامه اش هم اگراین هوشمندی وبصیرت وآگاهی باشد این می شود حوزه ای که فرصت شناس وفرصت ساز است ونقطه عطف را تشخیص می دهد و وظیفه خودش را متناسب با آن شرایط ایفا می کند این اساس کار حوزه است انقلاب اسلامی قطعا یک فرصت بزرگی برای بشریت بود وبایک معیارهای جدید وفراتر از آن چیزی که در جنگ جهانی وانقلاب های دیگر دنیا رخ داد حالا باز اگر کسانی جزئ افراد قبل از انقلاب باشند تا حدی یادشان باشد قم قبل از انقلاب را آن وقت می فهمند که انقلاب اسلامی چکار کرد اینها را اهل مطالعه میدانندما قبل از انقلاب اسلامی علوم انسانی وسیاسی واجتمائی وحاکم بر جهان بر این اتفاق داشتند که پایان عصر دین است یا لااقل پایان عصر دین اجتمائی  وسیاسی است وکمترعالمی به ذهنش می آمد که یک خیزشی در عالم پیدا شودکه باهمه آن چیزی که در دنیا است تغییر پیدا بکند ومتفاوت باشد زمانی را ما در این کشور سپری کردیم که نام اسلام برای مبارزه نمی بردند این انحرافاتی که منافقین وخیلی گروهها پیداکردند این  بود که می گفتند اندیشه سیاست اصلا کاری با اسلام ندارد وارتباطی با دین وسیاست واسلام ندارد این نرخ وسکه رایج علوم اسلامی وسیاسی وانسانی غرب بود  هنوزهم همینطور است برخی از متفکرین انها بعد پیروزی انقلاب اسلامی در حیرت وبهت فرو رفتند.در گذشته همین مبارزات فلسطین رنگ اسلامی نداشت بلکه یک اسلام های فرعی وکنج خانه ای بود واین در حوزه ها ومتفکرین ما هم  خیلی جا افتاده بود شخصی هم که معتقد بود که اسلام ذاتش اجتماعی وسیاسی است ودارای ابعاد زندگی وتمدن ساز واهنین دارد میگفت الان نمی شود این روح حاکم ر زمان ما بود روح حاکم بر حوزه هاومراکز علمی ما وجهان اسلام یا این بود که اصلا اسلام دین فرئی و فردی وانزوائی میدیدند یا اگر هم می دیدمیگفت مطلقا هیچ زمینه ای مخلف این مطلقا نیست انقلاب اسلامی تمام این تئوریها را از بین برد این نبود که انقلاب اسلامی فقط قدرت شاهنشاهی را ساقط کند مهمتر از همه اینها این مساله بود که انقلاب اسلامی گفت تئوری های فلسفی الهیتی انسانی وسیاسی  تولید شده در غرب که از دین واسلام تفسیرهای دیگری ارائه می دهند آن تئوریها غلط است واین یعنی یک انقلاب عمیق معرفتی وتمدنی  ودر یک پیچ تاریخی امام آمد هنوز هم ما در آغاز راه هستیم.

ذات انقلاب اسلامی تمدنی است واین روح تمدنی اسلامی ممیز انقلاب اسلامی با همه نهضتها وانقلاب های دیگر است نگاه امام یک نگاه عمیق معرفتی تمدنی وجهانی است این همان چیزی است که خیلی ها این را درک نمی کنند یا نمی خواهند درک بکنند  از جریانات مختلفی که همه جا داریم از بیرون درون وبیرون حوزه داخلی وخارجی اندیشه ای که این فکر عمیق تمدنی را یا نمی فهمد یا باورندارد ویا گاهی هم مکن است مغرضانه حرف دیگری بزند.

مهمترین پیام شهدا این است که آن مشعل معرفتی واندیشه ای وتمدنی انقلاب اسلامی با پیشگامی متفکرین واندیشمندان وحوزه باید بماند ورشد کند واین اقتضائاتش خیلی زیاد است، بخشی از آن اقتضائات روح جهادی وحماسی است وبخش دیگر آن اقتضائات فکری ومعرفتی است . باید فقه وکلام تفسیر وهمه شاخه های معرفتی اسلامی وحوزه ای ما برگردد واعتلا پیدا بکند واین پیوست تمدنی وانقلاب تمدنی اسلامی را که امام شروع وامروز رهبری آن را ادامه می دهد. واین انسانهای بزرگ می خواهد اعتمادبه نفس وامید به آینده وباور به این آرمانهای بلند بایددر نسل جوان حوزه ما موج بزند شما باید مردهای این میدان باشید در هر بخشی که قرارمی گیرید واین راه راهی است که فراز وفرود زیادی دارد ولی امام به ما اموخت که کارهای بزرگ ناشدنی شدنی است ودر ذات حوزه سرمایه بزرگی است که می تواند ان کارهای بزرگ را رقم بزند بخشی از این کار بزرگ در حوزه علم ودانش واندیشه فقهی کلامی فلسفی وحدیثی مااست بخشی هم حوزهای عملیاتی وتطبیقی است وحوزه باید در یک نظام ونقشه جامع همه این اضلاع وابعاد را هدف گیری بکند نسل جوان حوزه باید خودش را مانند این شهیدان در میدان رزمی بدانند که امروز سخت تر از آن زمان است وبرای آینده شخت خودش را آماده بکندتا بتواند این اهداف را محقق بکند لذا باید به آینده امید داشت واین وصیت و فرصت بزرگی است که شهدا به ما کردند امام چیزی را به ما آموخت که بزرگان ما هم آن را باور نمیکردند.در حوزه مقاومت امروز با ده سال قبل فرق کرده ویک جبهه بین الملل اسلامی است از شیعه وسنی ودر جبهه های معرفتی تمدنی هم همینطوروهمه اینها وابسته به ایران ویک پایگاه محکمی به نام حوزه است اینجا را باید آباد ومستحکم  کرد از اینجا باید نوراندیشه فکر ومعرفت وروح مفمومت وجهاد در راه خدا به همه ایرا وجهان پمپاژ شود واین نیاز به یک تدبیر حکمت وشجاعت واندیشه داره ونسل جوان باید پیشگام آن باشد.

 انتهای پیام / 137
چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
کد مطلب: 63170
مرجع : خبرگزاری حوزه نیوز
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *