عکس قم
برخی از زائران و شهروندان بلندترین شب سال را در مسجد مقدس جمکران سپری کردند.
۸ عکس
۹۶/۱۰/۰۳
۱۷:۰۱