عکس قم
تور قم گردی در قم
۱۳ عکس
عکاس : محمد رفیعی موحد
۹۷/۰۱/۱۳
۰۹:۰۵
بازدید خبرنگاران از اورژانس هوایی قم
۱۲ عکس
عکاس : محمد رفیعی موحد
۹۷/۰۱/۱۳
۰۶:۰۱