عکس قم
گزارش تصویری: تشییع پیکر شهید مدافع حرم در قم
۱۵ عکس
عکاس : محمد رفیعی موحد
۹۷/۰۲/۲۸
۱۶:۲۴
گزارش تصویری: راهپیمایی مرگ بر آمریکا در قم
۲۰ عکس
عکاس : محمد رفیعی موحد
۹۷/۰۲/۲۱
۱۸:۲۹