چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۴۴
کد مطلب : 110399

عکس: اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

به گزارش قم نیوز،نماز عید سعید فطر با حضور زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت (س) و به امامت آیت الله سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه (س) در این آستان مقدس برگزار شد.
 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

 • اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

  اقامه نماز عید سعید فطر - حرم حضرت معصومه (س)

https://qomnews.ir/vdcaown6o49n6e1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما