ارسال اين مطلب به دوستان

(( دستگاه قضایی استان قم از سالمندان و معلولین بزه دیده میکند. ))