> ارسال اين مطلب به دوستان - انتقاد امام جمعه قم از اسراف، ولخرجی، عدم روحیه کاری کارمندان دولت و وضع نامطلوب بهره‌وری در کشور | قم نیوز

ارسال اين مطلب به دوستان

(( انتقاد امام جمعه قم از اسراف، ولخرجی، عدم روحیه کاری کارمندان دولت و وضع نامطلوب بهره‌وری در کشور ))