ارسال اين مطلب به دوستان

(( عدم تخصیص بودجه زیارتی ۶۰ میلیارد تومانی به شهرداری قم ))