پيوندها
بهداشتی پزشکی
# #
رویکرد فرهنگی مسجد مقدس جمکران تربیت زائر انقلابی است

رویکرد فرهنگی مسجد مقدس جمکران تربیت زائر انقلابی است

معاون فرهنگی مسجد جمکران گفت: رویکرد مورد توجه درتدوین برنامه های فرهنگی این مکان مقدس، تربیت زائر انقلابی بر اساس شاخصه ...
بیکارشدن 1000 نفر از کارگران واحدهای قطعه سازی خودرو

بیکارشدن 1000 نفر از کارگران واحدهای قطعه سازی خودرو

رئیس انجمن قطعه سازان خودروی استان قم گفت: 22 قطعه ساز در قم داریم که چهار هزار کارگر در سال گذشته داشتند و اکنون تعداد ...