۰

استخراج الگوی عملیاتی عفاف و حیا از منظومه فکری نظام اسلامی نیاز امروز جامعه ماست

قم نیوز: مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران با انتقاد از اقدامات سلیقه ای در حوزه حجاب و عفاف استخراج الگوی عملیاتی عفاف و حیا از منظومه فکری نظام اسلامی را نیاز امروز جامعه دانست.
استخراج الگوی عملیاتی عفاف و حیا از منظومه فکری نظام اسلامی نیاز امروز جامعه ماست
استخراج الگوی عملیاتی عفاف و حیا از منظومه فکری نظام اسلامی نیاز امروز جامعه ماست
به گزارش قم نیوز خانم ماندانا جلالی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حجاب و عفاف، اظهار داشت: ما در زمینه عفاف و حجاب دو اشتباهات راهبردی مرتکب شده ایم یکی اینکه عفاف را ملازم حجاب قرار داده ایم و این دو را همیشه هم معنی هم قرار داده ایم و مساله دوم اینکه عفاف و حجاب را به حوزه پوشش و نهایتا نگاه محدود کرده ایم.

مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه می شود، حجاب داشت و عفیف نبود و می توان عفیف بود و حجاب به معنی کاملی که ذکر می شود نداشت، افزود: در هرم تربیتی اسلام و در نظام اندیشه ای اسلام قاعده و پایه هرم ، مفهوم حیا است ودر روایت داریم که کسی که حیا ندارد دین ندارد.

وی با تاکید بر اهمیت مفهوم حیا در دین اسلام، خاطرنشان کرد: حیا ارتباط بسیار نزدیک تری با عفاف دارد. به این معنی است که فرد مرزها را در نمی نوردد و هم اینکه کرامت انسانی به او اجازه نمی دهد که مانند حیوانات زندگی کند. یعنی نیازهای مادی برای او اولویت اصلی باشد.

جلالی مفهوم حیا را منحصر به دین اسلام ندانست و تاکید کرد: این بحث جدی در تمام ادیان آسمانی و نظام فطری آفرینش وجود داشته، دارد و خواهد داشت و از قضا آنچه بیشتر ما را دل نگران کرده است آن است که دشمن به فتانت فهمیده که باید روی این قسمت دست بگذارد.

مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران حجاب را نشان مسلمانی زنان مسلمان نامید و افزود: پیش از آنکه حجاب را ملازم عفاف قرار بگیریم آن را نشان مسلمانی می دانیم. پوشش یک زن مسلمان آن را از سایر زنان با ادیان دیگر متمایز میکند البته در گذشته نه چندان دور تمام ادیان آسمانی پوشش زنانشان حجاب مقبولی بوده است.

وی ادامه داد: در روزگاری که هنوز قرنی از آن نگذشته است و حتی همین حالا زنان یهودی و مسیحی متدین حجاب خوبی دارند و این مساله نشان می دهد که حجاب به عنوان یکی از مولفه های اصلی دین است.

جلالی با تاکید بر اینکه در نظام تربیتی اسلام حیا و عفاف پایه و قاعده هرم است و تمام خصایل و فضایل اخلاقی روی این قاعده بنا می شود، تاکید کرد: در چنین نظامی  مشخص است که اصلی ترین رکنی که در مباحث تربیتی، نظام های متنوع و مختلف من جمله ادیان آسمانی به آن توجه دارند بحث عفاف است. اشتباه راهبردی دیگری که رخ داده است این است که عفاف و حجاب را حتی اگر هم معنی بگیریم نباید تنها آن را در سطح پوشش کاهش می دادیم.

پوشیدگی و حیا در معماری دینی

جلالی با اشاره به شواهد حیا در معماری های گذشته تاکید کرد: سنت ها و نه تنها فقط سنت اسلامی به ما این نکته را می گویند که در گذشته شهرها  مستوری داشتند و معماری ما نیز معماری مستوری بوده است.

مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران افزود: الان وقتی در شهرهایی که قدمت تاریخی دارند و به دینداری شهرت داشتند قدم بزنیم حتی در دنیا هم همین است که از ظاهر ساختمان به درون آن نمیتوانیم پی ببریم. ساختمان های عادی با دیوارهای سنگی یا کاهگلی بلند که معلوم نیست در پس این ساختمان ها چه اتفاقی می افتد و خانه غنی و فقیر چندان تفاوتی با هم نداشتند و یک مستوری در جلوه های شهری  و سبک زندگی خودمان داشتیم و این حریم ها در بسیاری از امور ها و رفتارهای ما رعایت می شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته در نوع سبک زندگی مان نیز این مستوری و حریم ها وجود داشت، تاکید کرد: این حریم ها در بسیاری از امور ما از جمله آداب تربیت فرزند و خرید و سبک زندگی ما مشخص می شده است. وقتی وارد معماری داخل خانه هم می شویم میبینیم که داخل خانه معماری عفیفانه داشته اند و حریم رعایت میکردند و امروز همه این بناها و مناظر به هم خورده است و شاهد ترک برداشتن دیوار عفاف و حجاب در تمام شئون زندگی هستیم.

به گفته جلالی اسلام نیز در این زمینه خیلی دقیق برنامه داشته است؛ از زمانی که فرزند متولد می شود مطالب بسیاری داریم که شرع خط قرمز نگذاشت است ولی اخلاق گذاشته است از جمله این که  فرزند خیلی از صحنه ها را نبیند کارهایی را نکند و پوشش نامناسب نداشته باشد. درخیلی از حوزه های دیگر هم این موضوع در نظر گرفته شده است مثلا حتی در سیستم دستشویی ما نیز سرویس ها دور از منزل بوده است که در این زمینه هم روایت داریم و هم معماری داخلی ما این چنین بوده است.

مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران افزود: در خرید و فروش ها نیز این مظاهر را می بینیم. فاصله گرفتن ما از سنت و اینکه در این زمینه شتاب زده عمل کردیم و اینکه خواستیم جلوه مسلمانی خود را نمایش دهیم و درآغاز انقلاب اتفاقات بسیاری ذهن سیاستمداران و اندیشمندان تمدنی ما را هدف قرار گرفته بود باعث شد که  به مقدار زیادی در این بخش سلیقه ای عمل شد.

فقدان برنامه به روز عملیاتی در حوزه حجاب

وی با بیان اینکه امروز چهل سال از انقلاب گذشته ولی هنوز دستور عملیاتی شده به روز شده ای برای چگونگی گسترش عفاف و حجاب اسلامی در جامعه نداریم، تصریح کرد: در سالهای اخیر دشمن به فتانت متوجه شده است که اتفاقی که می تواند ما را به شدت متاثر کند هدف گرفتن عفاف و حیا در جامعه ما است. نه تنها حجاب بلکه  دشمن یک پله پایین تر رفت است و به دنبال هدف گرفتن حیا است. حیا در پوشش و خوردن و سخن گفتن و خرید کردن و... مورد هجمه قرار گرفته است.

جلالی ادامه داد: با توجه به همزیستی ما با دنیای فارغ از دین ودنیایی که خود را از دین و دین داری جدا کرده و بحث مدرنیته را پشت سر گذاشته است و امواج بی حیایی و بی عفتی در آن افزایش پیدا کرده است، طبیعی است که موجی از این هجمه وارد کشور ما شود و از آن هیچ گریزی نیست اما آنچه مهم است این است که ما خوب تدبیر نکردیم. حضرت آقا سالهای دور از شبیخون و تهاجم فرهنگی صحبت کردند و دستگاه های فرهنگی کشور این همزیستی و آثار آن را جدی نگرفتند و امروز با هجمه های گسترده دشمن  مواجه شدند.

به گفته وی طبیعی است که امروز حال ظاهر ما چندان مناسب نیست و نشان از بیماری های است و به نظر می رسد که این امکان همین الان هم وجود دارد که بتوانیم این وضعیت را ترمیم کنیم جدا از دست های غیبی که انقلاب ما را حمایت میکند چند اتفاق مهم نیاز است رخ دهد.

جلالی با بیان اینکه برای حفظ عفاف و حیا اول باید کرامت انسان ها حفظ شود، افزود: اگر انسان احساس کرامت کند هرچیزی نمی پوشد و هر حرفی نمی زد ولو اینکه دین دار هم نباشد. در اینجا باید برگردیم به جایگاه کرامت انسان ها و به کرامت زنان و مردان و کودکانمان فکر کنیم  و در این زمینه جدی تر عمل کنیم.

مدیر کل تبلیغ حوزه علمیه خواهران افزود: همچنین باید سریع تر الگوی عملیاتی متناسب با امروز جامعه اسلامی خود و دنیا را از منظومه فکری نظام اسلامی استخراج کنیم. و این مساله اضطراری است که همه دستگاه های دینی کشور باید آن را آماده کنند.

حوزه علمیه خواهران رکنی برای گسترش دین و فرهنگ

به گفته وی حوزه های علمیه خواهران مرکز تحقیقات زن و خانواده دارد و این نهاد یکی از بازوهای حوزه علمیه خواهران است وبرای پاسخ به این نیاز تاسیس شد و از آغاز تاسیس نیز در کنار ارکان نظام بوده و  به سوالات مهمی پاسخ  داده است از طرفی هم پایان نامه های طلاب و حجمی از مقالات علمی به این مباحث یعنی فرهنگسازی حجاب مرتبط است

جلالی افزود: در حوزه عملیات هم گسترش حوزه علمیه خواهران به عنوان یکی از ارکانی که مرکزی برای گسترش دین و فرهنگ هستند با گستره مناسبی که در کشور پیدا کرده است تا حد زیادی سعی کرده است که این نیاز را پاسخ دهد و کارهای خوبی در این مسیر انجام شده است که قطعا کامل نبوده است وگرنه شاهد چنین سیما و مساله ای نبودیم.

به گفته سرپرست روابط عمومی حوزه های علمیه خواهران، گام نخست ما و تمام ارکان انقلاب گام دفاعی بود ولی در گام دوم به فرموده رهبری باید گامی تهاجمی و مطالبه گری باشد نسبت به فرهنگ غرب و بی حیایی و فرهنگ بی حیایی و انقلابی است حوزه های علمیه خواهران در حال این چرخش استراتژیک و در حال آماده شدن برای یک  حضور حداکثری در عرصه دانشی و ترویجی هستیم.

انتهای پیام/ 110
جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
کد مطلب: 80016
مرجع : خبرگزاری حوزه نیوز
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *