آرشيو برچسب: دمای قم
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲۳۴
دمای قم به 39 درجه می‌رسد
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۵
دمای قم به 37 درجه می‌رسد
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۳
دمای قم به 42 درجه می‌رسد
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۱
دمای قم به 44 درجه می‌رسد
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۸
دمای قم به 42 درجه می‌رسد
۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۹
دمای قم به 45 درجه می‌رسد
۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۶
دمای قم به 45 درجه می‌رسد
۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۴
دمای قم به 43 درجه می‌رسد
۳۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۶
دمای قم به 45 درجه می‌رسد
۲۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۳
دمای قم به 45 درجه می‌رسد
۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۱
دمای قم به 46 درجه می‌رسد
۲۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
دمای قم به 45 درجه می‌رسد
۲۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۲
دمای قم به 43 درجه می‌رسد
۱۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۰
دمای قم به 42 درجه می‌رسد
۱۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۲
دمای قم به 42 درجه می‌رسد
۱۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۹
کاهش دمای قم طی روزهای آتی
۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۵
دمای قم به 42 درجه می‌رسد
۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۰
دمای قم به 44 درجه می‌رسد
۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۱
دمای قم به 43 درجه می‌رسد
۲ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۸
دمای قم به 41 درجه می‌رسد
۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۹
۱۲۳۴
 
به خطر افتادن امنیت منطقه با لغو خودمختاری کشمیر

به خطر افتادن امنیت منطقه با لغو خودمختاری کشمیر

معاون امور بین الملل مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: خودمختاری کشمیر جزو موارد قانون اساسی هند بود و القای این بند از قانون ...
مقاومت تنها راه پیش روی مردم کشمیر/دو خبرنگار در کشمیر کشته شدند

مقاومت تنها راه پیش روی مردم کشمیر/دو خبرنگار در کشمیر کشته شدند

کارشناس مسائل سیاسی کشمیر گفت: مقاومت تنها راه برای مردم کشمیر است و هند به دنبال سرکوب همه جانبه مردم کشمیر است.